RODO

Szanowni Państwo

 

Z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 (RODO), Rgraf Sp. z o.o.  dostosował procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.

W związku z powyższym informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Rgraf Sp. z o.o. z siedzibą w 40-017 Katowice ul. Graniczna 25a/1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem Numer KRS: 0000726792 tel. + 48 880 799 799, e-mail:rodo@rgraf.pl a ponadto, również:

 • Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania umów ( w tym procesów reklamacyjnych) , kontaktu z Klientem z którym APCO Maciej Milejski zamierza lub zawarł współpracę handlową,
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy/współpracy handlowej oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – umożliwienie i utrzymanie kontaktu z Klientem (art. 6 ust.1 lit.b) i f) RODO0;
 • Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko, adres email, i nr telefonu.
 • Dane osobowe przetwarzane są do momentu ustania roszczeń cywilnych i podatkowych lub w przypadku korespondencji około handlowej aż do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • dane osobowe mogą być lub są dudostępniane następującym kategoriom odbiorców: bank, urząd skarbowy, firmom świadczącym na rzecz Rgraf Sp. z o.o. usługi outsourcingu: oprogramowania informatycznego, prawnego lub podatkowego:firm transportowych i firm kurierskich
 • informuyjemy, że mają prawo Państwo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych:
 • informujemy, że mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest dobrowoelne, jednak brak ich podania swpwoduje brak możliwości kontaktu z pracownikiem co może spwodować trudności lub brak możeliwości wykonywania umowy oraz brak możliwości wykonywania kontaktów około handlowych
 • dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej Rgraf Sp. z o.o. w Polsce i nie są udostępniane hostingowcom:
 • dane osobowe zabezpieczone są odpowiednio:
 • kipię danych można uzyskać, przekazując takie żądanie na adres rodo@rgraf.pl